V září proběhl v Praze kongres společnosti Red Hat pro její zástupce z regionu Evropa, Střední východ a Afrika (EMEA).

12. 11. 2018

Španělská agentura, zajišťující produkční stránku kongresu, požadovala kromě již tradičních prezentačních forem jako jsou roll-upy, foto stěna, závěsné bannery, samolepky a beachflagy, také výrobu a instalaci dekorační stěny o rozměru 14,4x3,2 m do kongresového sálu.

S ohledem na požadavky klienta, kdy stěna měla zakrýt rozměrné stojany dvou projekčních pláten, a omezení stanovená technickým oddělením kongresového centra, nebylo možno použít standardní způsob instalace tištěné grafiky pomocí samolepících folií, popřípadě tisku na banner nebo textil a jejich zavěšení, ale bylo nutno najít alternativní řešení.

Jako jediná možnost, která by splňovala zadání, při zachování akceptovatelné ceny, se ukázala výroba dřevěné konstrukce, na níž se instalovaly Kapa desky, potištěné UV barvami na flatbed tiskárně. Stěna se skládala ze 16 segmentů různých rozměrů, což kladlo zvýšené nároky na přesnost instalace. I přes omezený čas, který jsme měli k dispozici mezi akcemi, pořádanými v kongresové hale, se nám podařilo vše dodat v dohodnutém termínu a k plné spokojenosti klienta.

Více novinek