Informace o ochraně osobních údajů


Stránky eclipse můžete na Internetu navštívit, aniž byste nám sdělili, kdo jste a aniž byste nám o sobě poskytli jakékoliv informace. Za určitých okolností však od vás může provozovatel určité informace vyžadovat. V této části Vás chceme informovat o tom, jak použijeme Vaše údaje, pokud se rozhodnete, že nám je v různých situacích poskytnete, a to předtím, než nám je poskytnete (zejména se jedná o jméno, kontaktní informace a informace o Vašem působišti). Při zadávání svých kontaktních údajů máte možnost sdělit nám, že si nepřejete být kontaktováni prostřednictvím těchto údajů. Takové přání budeme respektovat. Pokud nám poskytnete osobní údaje o jiné osobě, jako je např. Váš spolupracovník, budeme předpokládat, že jste od nich obdrželi souhlas se zveřejněním těchto informací.

Pravidla použití osobních údajů
Níže uvedené odstavce podrobněji popisují, jakým způsobem smí provozovatel použít vaše osobní údaje a s kým je může sdílet. V závislosti na typu webových stránek eclipse, které navštěvujete, se na vás může vztahovat jeden nebo více odstavců.

Objednání produktů, registrace nebo jiné služby
Pokud z některé webové stránky eclipse něco požadujete, například registraci za člena, služby apod., použijeme údaje, které jste nám poskytli, ke splnění Vašeho požadavku. V souvislosti s transakcí vás rovněž můžeme kontaktovat jako respondenta v rámci našich průzkumů týkajících se spokojenosti zákazníků nebo pro účely průzkumu trhu.

Využití kontaktních údajů
Provozovatel může informace, které poskytnete provozovateli na určitých webových stránkách, použít pro marketingové účely. Tyto informace však nesmí být použity k zasílání spamů a jiných obtěžujících zpráv či dokumentů. Z tohoto důvodu provozovatel standardně neposkytuje třetím stranám e-mailové kontakty na své registrované uživatele s výjimkou situací, kdy s tím předem souhlasíte.

Nabídka pracovních příležitostí
V souvislosti s dotazem nebo žádostí o zaměstnání, nám můžete poskytnout informace o Vaší osobě ve formě životopisu. Provozovatel smí tyto informace použít v rámci sítě a souvisejících právních subjektů pro účely zvážení možnosti uzavření pracovního poměru s Vaší osobou. Tyto informace si uložíme pro účely budoucího použití, s výjimkou případu, kdy s tím vyslovíte svůj nesouhlas.

Další upozornění
V některých případech mohou specifické webové stránky eclipse obsahovat další upozornění, která se týkají jejich použití a metod zacházení s informacemi a která se na tyto webové stránky mohou vztahovat.

Spolupráce se třetími stranami
Provozovatel v některých případech používá dodavatele ke shromažďování, analýze a dalšímu zpracování informací jeho jménem. Je obvyklé, že provozovatel vyžaduje, aby tito dodavatelé nakládali s informacemi způsobem, který je v souladu s metodami a strategiemi provozovatele.

Soubory cookie, technologie Web Beacons a další
Od návštěvníků našich webových stránek někdy shromažďujeme anonymní informace, které nám pomáhají poskytovat kvalitnější služby zákazníkům. Například monitorujeme domény, ze kterých nás lidé navštěvují, nebo měříme aktivitu návštěvníků na webových stránkách eclipse. Činíme tak ovšem takovým způsobem, abychom zachovali anonymitu takto získaných informací. Provozovatel a společnosti, které pracují jeho jménem, mohou takto získaná data použít pro analýzu trendů a statistik, což nám pomáhá poskytovat kvalitnější služby zákazníkům. Při shromažďování osobních údajů v souvislosti s transakcí můžete extrahovat některé informace o dané transakci v anonymním formátu a kombinovat je s dalšími anonymními informacemi. Tyto informace se používají a analyzují pouze na souhrnné úrovni a pomáhají nám lépe porozumět trendům a vzorcům chování. Žádné z těchto informací nejsou prozkoumávány na individuální úrovni. Pokud nechcete, aby podrobnosti vaší transakce byly tímto způsobem použity, můžete zápis souborů cookie odmítnout. Anonymní informace zmíněné v předchozích odstavcích shromažďujeme prostřednictvím různých technologií, včetně technologie nazývané ”soubory cookie”. Soubor cookie je datový prvek, který může webová stránka poslat vašemu prohlížeči. Ten může soubor uložit na vašem počítači jako anonymní příznak, který identifikuje váš počítač, vás však nikoli. Některé stránky eclipse používají soubory cookie zasílané provozovateli nebo dodavateli třetích stran, nebo další technologie, jejichž cílem je poskytnout vám lepší služby při vašem návratu na webovou stránku. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás na přijímání souborů cookie upozorňoval, a tak vám umožnil rozhodnout se, zda je chcete přijmout. Můžete jej nastavit i tak, aby soubory cookie nepoužíval. V takovém případě se však může stát, že některé webové stránky nebudou správně pracovat. Některé webové stránky eclipse také mohou používat pro úpravu stránek a zajištění kvalitnějších služeb zákazníkům i technologie ”Web beacon”. Jestliže návštěvník na tyto stránky vstoupí, vygeneruje se anonymní záznam o návštěvě, který pak můžeme my nebo naši dodavatelé zpracovat. Tyto ”Web beacons” obvykle pracují ve spojení se soubory cookie. Jestliže nechcete spojovat vaše anonymní informace souboru cookie s vašimi návštěvami těchto stránek, můžete ve svém prohlížeči používání souborů cookie vypnout. Pokud používání souborů cookie vypnete, technologie ”Web beacon” a další technologie budou i nadále zjišťovat návštěvy na daných stránkách, avšak generované záznamy nebude možno spojovat s dalšími anonymními informacemi ze souborů cookie, takže budou ignorovány.

Online reklama
Provozovatel může sám nebo prostřednictvím třetích stran používat interaktivní online reklamu. V takovém případě eclipse nebo tyto třetí strany mohou shromažďovat a používat informace o návštěvnících, aby nám pomohli lépe porozumět, které nabídky, propagační akce a typy reklamy jsou pro naše uživatele nejatraktivnější. Shromážděné informace jsou shrnuty, není možné přiřadit je specifickým jednotlivcům.

Poskytnutí důvěrných informací v souladu se zákonem
Prosíme, abyste respektovali fakt, že za určitých okolností mohou osobní údaje podléhat vyzrazení v souladu s právními předpisy.

Odkazy na webové stránky jiných stran
Webové stránky eclipse mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných stran. Síť eclipse není odpovědná za metody ochrany soukromí nebo obsah webových stránek jiných stran.


 

Zásady ochrany soukromí (GDPR)

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás důležité. Dáváme si pozor, co se sVašimi údaji děje. Níže popisujeme způsob nakládání sosobními údaji vnaší společnosti.

 

1. Jak nás můžete kontaktovat?

jsme společnost Eclipse Print a.s., IČO: 26707039
můžete nám napsat e-mail na adresu:prague@eclipse-print.com

případně nám poslat dopis na adresu: Přátelství 1615/1a, 104 00 Praha 10

Na výše uvedených kontaktech můžete uplatnit veškerá Vaše dále popsaná práva.

 

2. Jaké informace o Vás zpracováváme a proč?

a. Identifikační údaje:

Vaše základní identifikační údaje (jméno a příjmení, u podnikatele i obchodní firmu a IČO) a adresní údaje uvedené vnásledujícím bodu, potřebujeme k tomu, abychom mohli řádně uzavřít a následně také splnit smlouvy, které snámi uzavíráte, případně vyřídit Vaše objednávky.

b. Adresní údaje:

Vaše adresní údaje (název ulice a číslo popisné, město, PSČ, stát) potřebujeme ktomu, aby Vám mohli naše společnost případně zásilkové společnosti doručit Vámi objednané produkty na správnou adresu a také, abychom Vám mohli vystavit řádný daňový doklad.

c. Kontaktní údaje:

Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a email) využíváme k tomu, abychom Vám mohli zaslat nabídku a informovat Vás o stavu objednávky nebo v případě jakýchkoli komplikací nebo změn.

Pokud nám neposkytnete Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje, nebudeme moci vyřídit Vaše objednávky.

d. Uživatelské jméno a heslo (registrační údaje):

Jestliže se zaregistrujete na našich webových stránkách, uchovává náš systém informace nutné k tomu, abyste se mohli přihlásit ke svému účtu, tj. uživatelské jméno a heslo. Bez těchto údajů bychom Vám přihlášení nemohli umožnit.

e. Počet a druh zakoupeného zboží a služeb (informace o nákupu):

Jakmile si u nás nakoupíte, uchováme si o Vás i informaci o Vaší objednávce/zakázce, abychom Vám mohli pomoci při reklamaci. Zároveň slouží tyto údaje nám, abychom věděli, jestli jste si u nás reklamované zboží skutečně zakoupili. Dále tyto informace používáme pro interní statistické účely, abychom mohli nadále zlepšovat naše produkty a služby.

f. Cookies:

Abychom Vám usnadnili a zpříjemnili nakupování na našich webových stránkách a zároveň abychom neustále vylepšovali naše stránky, zpracováváme i cookies. Více se o cookies dočtete vjiné části stránky Ochrana osobních údajů.

3. Jak dále využíváme Vaše osobní údaje, pokud jsme ktomu získali Váš souhlas?

a. Když si u nás objednáte, uchováme si Váš email, na který Vám můžeme zasílat tzv. obchodní sdělení, to jsou emaily, ve kterých Vás budeme informovat o našich novinkách, případně akcích, které věříme, že Vás mohou potěšit. Vkaždém mailu budete mít samozřejmě možnost odběr těchto zpráv zrušit.

b. Pokud jste nám ktomu dali souhlas, můžeme si uchovávat Váš email i pro další účely, než je výše uvedeno, a to například pro zasílání informací o našich akcích a zboží, které nesouvisí tolik se zbožím, které jste si u nás už koupili. Taktéž si na základě Vašeho souhlasu můžeme uchovávat Vaše jméno a příjmení, abychom sVámi mohli lépe jednat a správně Vás oslovovat.

Jakýkoli svůj souhlas samozřejmě můžete kdykoli odvolat, a to tak, že nám napíšete email na adresu prague@eclipse-print.com a uvedete, v jakém rozsahu svůj souhlas odvoláváte.

 

4. Komu Vaše osobní informace předáváme?

a. Informace o procházení stránek pro nás zpracovává Google, Inc., a to pomocí nástroje Google Analytics, který díky cookies (viz výše) umožňuje měření a vyhodnocování způsobu užívání našich webových stránek.

Naše webové stránky některé níže uvedené analytické nástroje. Jejich využití vnímáme jako svůj oprávněný zájem, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout lepší služby.

Google Analytics - služba analýz používání webových stránek Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Aplikace Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jsou to textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a umožňují analyzování způsobu, jímž využíváte internetovou stránku. Informace shromážděné prostřednictvím cookies o Vašem používání internetové stránky jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy. 

Ukládání cookies společnosti Google pro účely analýz je prováděno na základě ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Provozovatel internetové stránky má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování za účelem optimalizace své internetové nabídky i svých reklam.

Google reCAPTCHA - a našich internetových stránkách můžeme používat funkci „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem aplikace je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). 

Aplikace reCAPTCHA prověřuje, zda bylo zadání dat na našich internetových stránkách (např. do kontaktního formuláře) zadáno člověkem nebo automatizovaným programem. Za tímto účelem analyzuje reCAPTCHA chování návštěvníka internetové stránky podle různých charakteristik. Tato analýza je spuštěna automaticky v okamžiku, kdy návštěvník vstoupí na internetovou stránku. Za účelem této analýzy (prověřování) vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. IP adresu, dobu strávenou návštěvníkem na internetové stránce nebo pohyby myší provedené uživatelem). Údaje získané analýzou jsou předávány společnosti Google. 

Analýzy prováděné systémem reCAPTCHA běží zcela na pozadí. Návštěvníci internetové stránky nejsou informováni o probíhající analýze. 

Zpracovávání údajů je prováděno na základě ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Provozovatel internetové stránky má oprávněný zájem na tom, aby jeho internetová nabídka byla chráněna proti zneužití automatizovanými roboty a před spamem. 

Další informace o systému Google reCAPTCHA a Zásady o ochraně údajů společnosti Google naleznete pod následujícími odkazy:https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

b. Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje můžeme předat osobám nebo společnostem, které kVám dovezou naše produkty nebo společnostem ve skupině eclipse, které se mohou podílet na výrobě nebo dopravě našich výrobků a poskytování našich služeb. Těmto osobám jsou osobní údaje sděleny jen vtakovém rozsahu, který je nutný pro výrobu a/nebo doručení Vámi objednaného zboží.

 

5. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

a. Informace o Vašem nákupu a Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje si uchováváme po dobu neurčitou, nebo dokud neodvoláte svůj souhlas.

b. Navíc nám uchování některých dokumentů obsahujících osobní údaje ukládají zákony. Například faktury musíme uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme také po dobu 10 let.

 

6. Jaká máte práva ve vztahu ke svýmosobním údajům?

a. Právo požadovat přístup kVašim osobním údajům – tzn. že se nás můžete zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se snimi vprůběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

b. Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

c. Právo vznést námitku – vpřípadě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našeho oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.

d. Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát být u nás registrováni. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví atd.) a vtakovém případě výmaz nemůžeme provést.

e. Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme snimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:

1. pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;

2. jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;

3. pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;

4. pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány vnašem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.

f. Právo na přenositelnost údajů – vpřípadě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě smluv, kterou jsme sVámi uzavřeli, na základě Vašeho souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme vběžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale spředáním bude souhlasit.

g. Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost kÚřadu pro ochranu osobních údajů.

 

7. Jsou Vaše osobní údaje u nás vbezpečí?

Samozřejmě! Veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete nám napsat na email prague@eclipse-print.com. Může se stát, že tyto podmínky budeme občas aktualizovat, tudíž doporučujeme, abyste se na tuto stránku čas od času podívali.

 

Oznámení o změnách
Prohlášení o ochraně soukromí bylo naposledy aktualizováno dne 25. května 2018.

Dotazy a připomínky
Máte-li jakékoliv dotazy, připomínky, návrhy či komentáře k tomuto prohlášení, prosíme, kontaktujte nás elektronicky nebo telefonicky. Kontaktní údaje naleznete na stránce Kontakt, která je součástí hlavní menu těchto webových stránek.