Elektromobilita

1. 1. 2024

Prezentace výsledků projektu v rámci programu OPPIK

V letech 2017 - 2019 společnost Eclipse Print a.s. realizovala projekt Elektromobilita v rámci programu Nízkouhlíkové technologie, který spadá pod Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2013 - 2020).

Implementace inovativní technologie čisté mobility do společnosti Eclipse Print a.s. proběhla skrze pořízení 2 ks elektromobilu (BEV) v kategorii M1.

Využívání elektromobilů ve společnosti Eclipse Print a.s. je hodnoceno pozitivně:

“Projekt Elektromobilita, který je realizován společností Eclipse Print a.s., představuje významný krok směrem k čisté mobilitě. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a jeho cílem je zavést inovativní technologii do činnosti podniku. Tato technologie, označovaná jako TRL 9, představuje nejnovější a nejefektivnější metody pro dosažení čisté mobility.

V rámci tohoto projektu byly pořízeny dva elektromobily pro vlastní potřebu společnosti. Tato investice nejenže přispívá k snižování emisí CO2, ale také demonstruje angažovanost společnosti v oblasti udržitelnosti a inovací. Elektromobily jsou klíčovou součástí strategie společnosti pro dosažení udržitelného rozvoje a zároveň představují významný krok směrem k dosažení cílů stanovených v rámci Evropské unie.

Společnost Eclipse Print a.s. má s využíváním těchto dvou elektromobilů dobré zkušenosti. Tyto vozy nejenže přispívají k ekologické udržitelnosti, ale také snižují fixní náklady, díky nízkým provozním nákladům a staly se tak nedílnou součástí každodenního provozu společnosti. Tato pozitivní zkušenost s elektromobily ukazuje, že investice do čisté mobility může přinést významné výhody jak pro podniky, tak pro širší společnost.“

Název programu, ze kterého byl projekt podpořen - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Nízkouhlíkové technologie, Výzva III. programu  podpory Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita. 

Název projektu v rámci programu - Elektromobilita - Eclipse Print a.s.

Jméno žadatele - Eclipse Print a.s.

Termín realizace - 6. 8. 2017 - 3. 10. 2019

Způsobilé výdaje - Pořízení 2 ks vozidla - elektromobilu v kategorii M1 - dle Pravidel Výzvy -    787 500,- Kč.

Popis projektu - Projekt žadatele Eclipse Print a.s. v rámci III. Výzvy programu podpory NUT zavedl do činnosti podniku inovativní technologii (TRL 9) čisté mobility. V rámci způsobilých výdajů byl pořízen 2x elektromobil pro vlastní potřebu. Projekt je realizován ve Jihomoravském kraji.

Více novinek